Menú de navegació

 

Anuncis oficials

Aprovació definitiva de la modificació del Projecte d'Urbanització del Pla Especial d'Ordenació del sector format pels carrers Comerç, Av. Can Batllori, Av. Can Palmer al Barri d'Alba-Rosa

Tipus: Edicte
Data de publicació: 20/04/2016