Menú de navegació

 

Anuncis oficials

Aprovació definitiva dels Estatuts i Bases d'actuació de la futura Junta de Compensació de la modificació puntual del PGM a l'àmbit delimitat pel carrer Comerç, av. Can Batllori i av. Can Palmer

Tipus: Edicte
Data de publicació: 02/02/2016