Menú de navegació

 

Anuncis oficials

 • - Edicte
  Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació del Polígon d'Actuació Urbanística PA-02 del sector Ca n'Alemany
 • - Edicte
  Presentació de sol·licituds per exercir el càrrec de jutge/ssa de pau i substitut/a de Viladecans
 • - Edicte
  Aprovació de la Modificació de la Fase 1a del Projecte de reforma i ampliació de la Masia de Ca n'Amat
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM al sistema d'espais lliures del Pg. de la Marina, la Rbla. Modolell i la Ctra. C-245, al terme municipal de Viladecans (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Relació de vehicles en estat d'abandonament que es troben al dipòsit municipal de vehicles de Viladecans
 • - Anunci
  Sol·licitud d'autorització d'ús provisional del sòl en relació a l'obertura d'una activitat dedicada a EXPOSICIÓ DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL situada al C/ Doctor Reig, núm. 85, lc 2 de Viladecans (termini d'exposició pública del 28/11/2012 al 31/11/2012)
 • - Anunci
  Sol·licitud d'autorització d'ús provisional del sòl en relació a l'obertura d'una activitat dedicada a APARCAMENT D'ÚS PRIVAT situada al C/Salvador Baroné, núm. 133, de Viladecans (termini d'exposició pública del 28/11/2012 al 31/11/2012)
 • - Edicte
  Aprovar definitivament el projecte d'Expropiació per taxació conjunta de les finques incloses dins del Polígon d'actuació urbanística 1 (PA-1) de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de la Plaça Constitució
 • - Edicte
  Exposició durant el termini de vint dies hàbils de la documentació tècnica prèvia a la concessió de la llicència d'obres OM-224/12
 • - Edicte
  Exposició durant el termini de vint dies hàbils de la documentació tècnica prèvia a la concessió de la llicència d'obres OM-225/12
 • - Anunci
  Exposició pública de l'aprovació provisional de les ordenances fiscals 2013
 • - Edicte
  Aprovació inicial del Projecte de Reparcel.lació del Polígon d'actuació urbanística PA-02 del sector Ca n'Alemany (termini d'informació pública d'1 mes)
  Grup de pàgines anteriorPàgina anteriorPàgina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pàgina següentGrup de pàgines següent