Menú de navegació

 

Anuncis oficials

 • - Edicte
  Aprovació inicial del projecte d'expropiació per taxació conjunta de les finques incloses dins del polígon d'actuació urbanística 1 (PA-1) de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Plaça Constitució (termini d'exposició pública d'un mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial dels Estatuts de la futura Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial del sector Parc d'Activitat (termini d'exposició pública d'un mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial dels Estatuts de la futura Entitat de Conservació del Pla Parcial del sector Gabrielistes II (termini d'exposició pública d'un mes)
 • - Edicte
  Aprovació definitiva de l'OJC de rectificació del Projecte de Compensació del Pla Parcial del Parc d'Activitats
 • - Edicte
  Aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció Aeroportuaria de Barcelona (termini d'exposició pública d'un mes)
 • - Anunci
  Concessions per a l'explotació de tres quioscos de premsa
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit d'equipaments de l'av. de Gavà i la riera de Sant Llorenç (termini d'informació pública d'un mes)
 • - Edicte
  Aprovació de l'Operació Jurídica complementària del Projecte de Reparcel.lació (UA1) a l'àmbit de la modificació puntual del Pla General Metropolità del sector Ajuntament
 • - Edicte
  Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità en els àmbits PA-01 i del PPU-01 de Ca n'Alemany
 • - Edicte
  Aprovar la relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa de la superfície de diverses finques
 • - Edicte
  Aprovació inicial del nou Reglament del mercat municipal de Viladecans
 • - Edicte
  Donar conformitat a la modificació dels Estatuts de la Junta de Concertació del sector Llevant
  Grup de pàgines anteriorPàgina anteriorPàgina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pàgina següentGrup de pàgines següent