Menú de navegació

 

Anuncis oficials

 • - Edicte
  Segona ampliació del termini d'informació pública de la modificació puntual de PGM en l'àmbit del Polígon Industrial Centre (el termini d'informació pública finalitzarà el dia 29/02/16)
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del Text refós de la modificació del Pla parcial urbanístic del sector Llevant de Viladecans per l'execució de les obres corresponents a l'accés del CAP III Montbaig
 • - Edicte
  Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel.lació de la modificació puntual del PGM a l'entorn de l'Avda. Lluís Moré (actualment Mil.lenari), entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d'Octubre. Sector Ponent, àmbit millora de barris de Viladecans (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector Les Panes de Viladecans (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel.lació del Polígon d'Actuació de l'àmbit delimitat pels carrers Av. del Molí, Ctra. de Sant Climent, carrer de Sant Marià i carrer Salvador Baroné. Sector Les Panes de Viladecans (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial d'Obertura del carrer Pere Masallach de Viladecans (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM en l'àmbit del Polígon Industrial Centre (informació pública de dos mesos: del 26 de novembre de 2015 al 28 de gener de 2016)
 • - Edicte
  Aprovació dels dies festius addicionals d'obertura comercial
 • - Edicte
  Aprovació inicial del Projecte de Reparcel.lació de la UA2 del Pla Especial d'Ordenació del sector format pels carrers Comerç, Av. Can Batllori, Av. Can Palmer al Barri d'Alba-Rosa (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial de les Bases reguladores del programa d’ajuts complementaris per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges, dins del Projecte d’Intervenció integral del Barri Montserratina
 • - Edicte
  Aprovar definitivament la modificació puntual del Projecte
  d'Urbanització del sector PPU-01 de Ca n'Alemany de Viladecans
 • - Edicte
  Posada en marxa de la zona d'estacionament de la platja de la Murtra
  Grup de pàgines anteriorPàgina anteriorPàgina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pàgina següentGrup de pàgines següent