Menú de navegació

 

Anuncis oficials

 • - Edicte
  Suspendre pel termini d'un any l'atorgament de llicències Av. Dr. Fleming
 • - Edicte
  Aprovar inicialment els estatuts i bases d'actuació de la futura Junta de Compensació del PAU 1 del Pla especial d'obertura del carrer Pere Masallach" (termini d'informació pública d'un mes)
 • - Anunci
  Aprovació provisional de les ordenances fiscals 2012
 • - Anunci
  Arrendament d'un local per destinar-lo a magatzem de les Entitats del Casal del Barri de Sales
 • - Edicte
  Iniciar expedient d'ocupació directa de la superfície de diverses finques (exposició pública: 15 dies hàbils)
 • - Edicte
  Exposició pública del Projecte de consolidació i rehabilitació de la Masia Can Sala (exposició pública: vint dies hàbils)
 • - Anunci
  Aprovació inicial del Pla Local de Convivència i Civisme de Viladecans 2011-2018
 • - Anunci
  Aprovació inicial del Pla Local de Participació Ciutadana de Viladecans 2011-2018
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la denominació d'Ateneu de Cultura Popular Can Batllori i Ateneu d'Entitats Pablo Picasso (data de publicació al BOP: 11/05/2011. Termini d'informació pública: del 12 de maig al 3 de juny)
 • - Edicte
  Notificació a interessats: aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació del Text Refós de Pla Parcial del sector Llevant
 • - Edicte
  Aprovació definitiva de l'Operació Jurídica Complementària de rectificació del Projecte de Compensació del Pla Parcial del Parc d'Activitats
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació Voluntària de la modificació del Pla especial per a la concreció d'usos i volums de l'edifici Bitàgora
  Grup de pàgines anteriorPàgina anteriorPàgina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pàgina següentGrup de pàgines següent