Menú de navegació

 

Anuncis oficials

 • - Edicte
  Posada en marxa de la zona d'estacionament de la platja de la Murtra
 • - Edicte
  Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la futura Junta de Compensació de la modificació puntual del PGM a l'àmbit delimitat pel carrer Comerç, Av. Can batllori i Av. Can Palmer (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la Modificació dels articles 31 i 32 de l’Ordenança nunicipal de circulació de Viladecans
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la Modificació dels articles 10 i 11 del Reglament del servei integral de mobilitat en vehicle privat a Viladecans
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del polígon d'Actuació Urbanística 1 (PAU1) de la modificació puntual del Pla General Metropolità d'obertura del carrer Josep Pallach, entre el carrer de les Orquídies i el carrer de Salvador Baroné (Fase 1)
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació del PAU núm. 1 de la MP del PGM d'obertura del c. Josep Pallach de Viladecans

  Bans i edictes