Menú de navegació

 

Anuncis oficials

 • - Edicte
  Aprovació inicial de les Bases d'actuació i Estatuts de la futura Junta de Compensació del PMU del sector ABB-Nederland (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit delimitat per la modificació puntual del Pla General Metropolità relativa al sistema d'espais lliures del Passeig de la Marina, la Rambla Modolell i la Carretera C-245
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del Projecte d'Obres Locals d'urbanització del Passeig de Ponent (2a fase) i adequació de l'entorn de l'Ateneu de les Arts
 • - Edicte
  Notificació a interessats de l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial PPU-01 de Ca n'Alemany
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació de la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial PPU-01 de Ca n'Alemany
 • - Edicte
  Aprovació inicial del Projecte de Reparcel.lació de l'àmbit delimitat per la modificació puntual del PGM relativa al sistema d'espais lliures del pg. de la Marina, la rbla. Modolell i la ctra. C-245 (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial dels estatuts de la futura Junta de Conservació de l'àmbit PA-01 de Ca n'Alemany a Viladecans (termini d'informació pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Aprovació inicial de la delimitació del Polígon d'actuació i determinació del sistema d'actuació de la modificació puntual del PGM relativa al sistema d'espais lliures del Pg. de la Marina, la Rbla. Modolell i la Ctra. C-245 al T.M. de Viladecans (termini d'exposició pública d'1 mes)
 • - Edicte
  Suspensió de llicències, pel termini d'un any, a l'àmbit delimitat per l'Av. Generalitat, la Ctra. de la Vila, l'Av. del Ferrocarril i el C. Llobatona
 • - Edicte
  Aprovació definitiva del projecte d'obres locals ordinàries consistents en la demolició de quatre edificis del recinte escolar Dr. Fleming.
 • - Edicte
  Exposició a informació pública del Projecte en sòl no urbanitzable per a la consolidació i rehabilitació integral de la Masia Can Sala (termini d'informació pública d'un mes)
 • - Edicte
  Notificació a un interessat de l'aprovació inicial del Projecte de Reparcel.lació de la modificació puntual del Pla parcial del sector industrial PPU-01 de Ca n'Alemany
  Grup de pàgines anteriorPàgina anteriorPàgina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pàgina següentGrup de pàgines següent