Menú de navegació

 

Informació estadística

Estadística

C/ de Sitges 6
Correu electrònic:  estadistica@viladecans.cat
Telèfon:  93 635 18 00
Fax:  93 637 13 20
Horari: 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimecres, de 16.30 a 19 hores
La Unitat d'Estadística forma part d’Acció Municipal de l’Àrea d’Alcaldia i s'encarrega de la Gestió del Padró d'Habitants; Processos electorals; Col•laboració censal amb l'INE i la Gestió, elaboració i coordinació de la informació estadística municipal.

Els productes estadístics que podreu trobar dins el web municipal són els següents:

Infografies: Informació estadística presentada d’una manera esquemàtica, visual i atractiva per consultar i compartir-la en les xarxes socials.

El butlletí Estadística Informa: És el butlletí digital d’informació estadística amb dades de població -agregades territorialment i per grups d’edat- i del mercat laboral actualitzades trimestralment. En cada número es presenta una informació monogràfica més específica.

Anuari Estadístic: Informació municipal agrupada en tres blocs on es poden consultar dades del Padró Municipal i dels diferents departaments de l’Ajuntament, així com d’altres fonts externes. Descarregable en formats excel i pdf, per capítols i també el document sencer.

Projeccions de Població: Proporcionen informació sobre la població per sexe i edat  a 1 de gener de cada any a Viladecans fins a l’horitzó 2026.

També podreu trobar Informació Electoral, des de l’inici del procés, amb la convocatòria fins els Resultats electorals, incloent resultats de convocatòries anteriors.

Es publiquen també notícies actualitzades relacionades amb la informació estadística municipal.