Menú de navegació

 

Educació ambiental

 

Educació Ambiental

Amb l’objectiu de donar suport als centres docents per tal que esdevinguin un dels motors de la sostenibilitat de la nostra ciutat, es proposen un conjunt de programes, activitats i recursos educatius adreçats a l’alumnat i al professorat de la comunitat educativa de Viladecans.

El programa d’educació per la sostenibilitat vol avançar en l’ambientalització dels centres docents i, en aquest procés, volem donar suport al disseny i a la implantació de plans ambientals, fomentar els criteris sostenibles en la gestió ordinària del centre, ambientalitzar el currículum i promoure la participació i la responsabilitat individual i col·lectiva en temes de medi ambient.

La proposta pretén involucrar els infants, joves i adults amb la conservació del medi natural i la seva biodiversitat i en la millora del medi ambient urbà.