Menú de navegació

 
Ets a:

Notícies

 

Notícia

3, 2, 1... Vilawatt!

Divendres, 24 de febrer
Aquesta setmana s’ha signat a Viladecans l’acord de col·laboració entre els socis que participaran en el projecte Vilawatt, el projecte per a la transició energètica de la ciutat de Viladecans. El projecte, que està subvencionat pel programa FEDER de la Unió Europea amb 4’6 milions d'euros, s’executarà fins a l’octubre de 2019 i consistirà en la creació d’una nova estructura formada per ciutadans, empreses i Ajuntament, mitjançant la qual es crearà un operador energètic local amb l’objectiu d’assolir una gestió més eficient de l’energia.
L'Ajuntament de Viladecans serà el principal gestor del projecte, i durant el desenvolupament del mateix treballarà amb la resta de membres del consorci presentats a l'acte de signatura, que són:  

Ubiquat Tecnologies, soci encarregat del co-disseny de la moneda energètica local.
Cercle Gespromat, soci a càrrec de la gestió de la mediació social i els aspectes legals, financers i tècnics relacionats amb la renovació d’edificis.
EGM Estalvi & Eficiència energètica, consultora energètica local que s’encarregarà de l’estudi i anàlisi de dades per crear un sistema d’informació energètica.
LIMA, entitat que fomenta la construcció sostenible i que aportarà la seva experiència en disseny constructiu de baix impacte ambiental.
VIGEM i VIMED, com empreses municipals, donaran suport en la gestió implementació tècnica del projecte. 
CÍCLICA, societat cooperativa que donarà suport en les activitats específiques relacionades amb la implicació de les comunitats.

També seran socis del projecte l’Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, partner clau en la definició i implementació de l’operador energètic local, i l’Institut Català de l’Energia, que ajudarà a definir el model de contracte d’estalvi energètic. L’operador energètic local que es crearà promourà la capitalització dels estalvis per a finançar la rehabilitació energètica integral d’habitatges, al mateix temps que treballarà per enfortir l’economia local amb la posada en marxa d’una moneda local, el Vilawatt. La iniciativa permetrà abordar, així mateix, objectius de justícia social, tot lluitant contra la pobresa energètica des de l’interior del propi sistema energètic.