Menú de navegació

 

Atenció a la infància i a l'adolescència

Centres oberts

Els Centres Oberts són serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses. Estan destinats a infants i adolescents fins a 16 anys, prioritàriament a aquells que estan en situació de risc.

Objectius:
- El desenvolupament personal i la integració social.
- Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc.
- Compensar dèficits socioeducatius.
- Adquisició d'aprenentatges.

Funcions:
- Acolliment i convivència.
- Atenció individual i en grup.
- Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
- Coordinació amb l'atenció primària pel treball familiar.