Menú de navegació

 

Anuari estadístic

 

Anuari estadístic 2016

L’Ajuntament de Viladecans presenta una nova edició de l'Anuari Estadístic de Viladecans, una publicació que recopila un gran volum d’informació estadística sobre la ciutat.

L’ Anuari estadístic 2016 és una de les actuacions anuals en què es desplega el vigent Pla Estadístic de Catalunya. En aquesta edició incorporem tot un seguit de novetats a l’hora d’organitzar la informació seguint els sis blocs temàtics prenent com a referència la distribució de l’ Institut d’Estadística de Catalunya per facilitar la seva consulta i la seva comparabilitat. Així, s’han agrupat els 38 capítols, en sis blocs més generals: Població, Economia, Sectors econòmics, Treball i societat, Condicions de vida i protecció social; i Territori i Medi Ambient.

En el present anuari conflueixen estadístiques elaborades habitualment per la Unitat d’Estadística –dades demogràfiques, censals, electorals-, amb informació derivada dels diferents departaments; d’empreses municipals i societats que s’han considerat d’interès estadístic, així com d’altres fonts externes oficials, com l’ Institut d’Estadística de Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, diferents Observatoris, Mossos d’Esquadra, Meteocat, etc.

Les dades demogràfiques segueixen tenint un gran pes al present Anuari i han estat explotades a partir dels registres del Padró municipal d’habitants, que a data del primer de gener de 2016 van determinar la població provisional de Viladecans, per la qual cosa no corresponen a les xifres oficials de població, malgrat que s’obté un perfil prou acurat de les característiques dels ciutadans de Viladecans.

Com en anteriors edicions trobareu la informació en dos formats digitals: excel i .pdf , de forma que es pot extreure la informació i tractar-la com convingui a cada usuari.

  1.POBLACIÓ

  1.01 EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
  1.02 LLARS, FAMÍLIES I MATRIMONIS
  1.03 NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
  1.04 MIGRACIONS
  1.05 ORIGEN DE LA POBLACIÓ
  1.06 MOBILITAT I POBLACIÓ ESTACIONAL
  1.07 PROJECCIONS DE POBLACIÓ
  1.08 ONOMÀSTICA

  2.ECONOMIA

  2.01 MACROMAGNITUDS
  2.02 EMPRESES DE VILADECANS
  2.03 TIC

  3.SECTORS ECONÒMICS

  3.01 SECTOR AGRARI
  3.02 INDÚSTRIA- ENERGIA
  3.03 CONSTRUCCIÓ
  3.04 COMERÇ
  3.05 SERVEIS
  3.06 TRANSPORT
  3.07 TURISME
  3.08 SECTOR PÚBLIC MUNICIPAL

  4.TREBALL I SOCIETAT

  4.01 TREBALL
  4.02 PROMOCIÓ ECONÒMICA
  4.03 EDUCACIÓ I FORMACIÓ
  4.04 LLENGUA
  4.05 CULTURA
  4.06 ENTITATS DE VILADECANS
  4.07 ELECCIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  4.08 SEGURETAT CIUTADANA
  4.09 ESPORTS

  5.CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL

  5.01 SERVEIS SOCIALS
  5.02 POLÍTIQUES D'IGUALTAT, JOVENTUT I GENT GRAN
  5.03 SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
  5.04 ATENCIÓ AL CIUTADÀ I SINDICATURA DE GREUGES

  6.TERRITORI I MEDI AMBIENT

  6.01 ENTORN FÍSIC I CLIMA
  6.02 MEDI AMBIENT
  6.03 DIVISIONS GEOGRÀFIQUES I ADMINISTRATIVES
  6.04 USOS DEL SÒL I PLANIFICACIÓ
  6.05 HABITATGES, EDIFICIS I LOCALS
  6.06 INFRAESTRUCTURES