Menú de navegació

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
Ets a:

 

Preguntes més freqüents

Saps el què més ens pregunta la gent?

-Què en faig de les restes de poda i jardineria? L’Ajuntament realitza una recollida als barris on hi ha habitatges amb jardins. Cal deixar aquests residus el dilluns al matí als punts definits per l’Ajuntament.

-Què he de fer perquè vinguin a recollir al meu comerç els contenidors de piles usades un cop plens? Informeu-vos en l'oficina d'atenció Viladecans Informació (93 635 19 00).

-Què he de fer per desfer-me d’un trasto vell? L’Ajuntament realitza una recollida de residus voluminosos un dia a la setmana a cadascun dels barris. Cal trucar prèviament a l'Àrea d'Espai Públic (93 635 18 01) per sol·licitar la recollida i deixar-los a la porta de casa la nit anterior. En cas de tenir pressa per llençar-lo es pot dur a la deixalleria municipal.

-Què és el rebuig o residu no reciclable? Són els residus que no es poden reutilitzar ni reciclar.

-Per què es llença al contenidor groc conjuntament les ampolles de plàstic amb les llaunes si són materials diferents? Les ampolles, llaunes i els altres envasos com el porexpan es dipositen en el mateix contenidor per optimitzar les despeses de transport. Posteriorment es porten a una planta de triatge on es separen per dur-los a les fàbriques corresponents.

-Què cal fer amb els pots de dissolvent i altres productes químics? Els residus com ara dissolvents, pintures, fluorescents, etc., es consideren residus especials (tòxics o perillosos) i cal fer-ne una gestió especial. Aquests productes cal portar-los a les deixalleries.

-Què faig si un contenidor està ple a vessar? En aquests casos podeu trucar a l’Ajuntament per avisar de la incidència. En tot cas procureu sempre no abandonar les bosses al costat dels contenidors, perquè això dificulta molt les tasques de recollida.

-Què són els contenidors soterrats? Els contenidors soterrats són aquells que es destinen a la recollida selectiva però que es troben soterrats, de manera que només en veiem la bústia per on es dipositen els residus. Es troben distribuïts en grups de tres per fer la recollida selectiva i uns altres agrupats de dos en dos per recollir les escombraries.

-Com s’han d’utilitzar els nous contenidors soterrats? De la mateixa manera que els contenidors normals, a la bústia de color groc hi han d’anar els envasos, a la de color verd el vidre i a la blava el paper i cartró. La bústia amb la placa de color gris clar s’han de dipositar les escombraries.

És imprescindible no dipositar cap objecte al costat de les bústies que pugui impedir l’elevació del contenidor soterrat per buidar-lo.

Penseu a més que la bústia té un sistema de seguretat que impedeix l’obertura quan el contenidor soterrat està ple. Si es força, es pot trencar el sistema.

-Quines són les diferents instal·lacions de tractament i recepció de residus? L’objectiu principal de la recollida selectiva és reduir el volum de residus que van a parar a l’abocador, afavorint el seu reaprofitament i valorització.

Les principals instal·lacions públiques per la gestió dels residus són les següents:

-Dipòsit controlat. Un dipòsit controlat és una instal·lació on es dipositen els residus que no s’han pogut reciclar ni valoritzar. Aquestes deixalles es dipositen en superfície de forma controlada per mirar de no contaminar el sòl ni l’atmosfera.

-Valoració energètica. A les plantes de valoració energètica es realitza la combustió dels residus sota unes condicions determinades. Es generen cendres i escòries amb la mínima producció de contaminants possible, i s’aprofita el vapor produït en el procés per generar electricitat

-Triatge. A la planta de triatge es separen els diferents materials provinents de la recollida selectiva d’envasos (plàstics, acer, alumini i brics) per dur-los a les fàbriques corresponents on es reciclaran.

-Transvasament. Les plantes de transvasament són instal·lacions on es separen els residus de la recollida, que posteriorment es duran a les plantes de gestió específiques.

-Ecoparcs L’ECOPARC és un equipament que permet obtenir energia i adob a partir de la fracció orgànica dels residus municipals.

-Què és el compostatge? El compostatge és un procés gràcies al qual es descompon la matèria orgànica per convertir-la en compost, un producte d’alta qualitat per l’adob. Aquest procés es produeix amb presència d’oxigen i sota unes condicions de temperatura i humitat controlades per obtenir un resultat òptim.