Menú de navegació

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
Ets a:

 

Empreses i establiments

Podeu consultar la “Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació”, coordinada per la Diputació de Barcelona i  elaborada conjuntament per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Diputació de Barcelona i  els ajuntaments de Castelldefels, Gavà, Sant Boi i Viladecans.

La guia pretén ser una eina per als restauradors i comerciants de l’àmbit de l’alimentació per implementar un sistema d’autocontrol simplificat amb l’objectiu de no comprometre la seguretat dels aliments i facilitar així l’acompliment de la normativa. 

Els aspectes que s’hi contemplen són els següents: control de l’aigua, control de neteja i desinfecció, control de plagues, com elaborar un pla de formació que capaciti els treballadors a fer una correcta  manipulació d’aliments, pautes per al control de proveïdors, control de la cadena del fred, i el control de l’etiquetatge  d’aliments que puguin comportar  al·lèrgies.  

El format amb el que està editada (fitxes fàcils de complimentar) permet d’una manera àgil que els manipuladors d’aliments (bars, restaurants, botigues…) puguin fer una anàlisi amb detall sobre com millorar les pràctiques de seguretat i higiene, i controlar de manera més eficaç  qualsevol risc que pugui comprometre la seguretat dels aliments.