Menú de navegació

 

Salvament a les platges

Pla anual de salvament i socors a les platges

D'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 115 de la Llei de 28 de juliol de Costes i de l'ordre, de 31 de juliol de 1972, sobre mesures de seguretat a les platges (classificació de la platja, serveis de vigilància, serveis d'anàlisi i salvament, etc.), és competència municipal la prestació del servei de salvament i socorrisme a les platges.

 

L'Ajuntament contracta el servei per realitzar el Pla de Salvament i Socorrisme a les platges de Viladecans. Aquest servei es realitza des de finals de juny fins a mitjans de setembre, de 10 a 19 hores. Les dates d'inici i final de temporada poden variar lleugerament, segons la temporada.

Descripció i funcionament de les infraestructures de les platges de Viladecans

A les platges de Viladecans hi ha les següents infraestructures:
-Lloc de socors: instal·lat a la platja, té com a funcions garantir els primers auxilis als usuaris que ho necessitin, centre operatiu i punt de vigilància.
-Torre de vigilància: aquest element, per la seva alçada, 6 metres aproximadament, així com per la situació estratègica, constitueix un pilar bàsic en les tasques de vigilància, i es troba situat per darrere de les cadires de vigilància.
- 2 cadires de vigilància: elements de 2,5 metres d'alçada, situat a primera línia del mar, entre 4 i 8 metres de la trencant, des de les quals es realitzen les tasques de vigilància i detecció de conductes o situacions de risc. El seu encarregat és qui actua amb rapidesa i comunica al socorrista de la torre les incidències.

El nombre de socorristes està en funció de les diferents infraestructures, de la distància de la platja, de les condicions geogràfiques i de l'afluència d'usuaris.

Disposem d'una embarcació per a les tasques de salvament que es puguin portar a terme i un vehicle tot terreny per accedir fins la platja.

Des de l'any 2002 es delimita cada temporada una zona de bany vigilada, senyalitzada amb balissament entre la Murtra i el lloc de socors. Aquesta es troba amb boies que formen una línia de 900 metres paral·lela a la costa.
Platja de Viladecans