Menú de navegació

 

Canvi climàtic

 

Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic per pal·liar els riscos

Viladecans compta amb un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic (2016-2020) que inclou 30 accions per pal·liar alguns dels riscos associats a l'increment de les temperaturs, pluges torrencials, períodes de sequeres o el nivell del mar.

Entre d’altres, contempla:

  • la plantació d’espècies vegetals amb major capacitat d’adaptació
  • la potenciació dels acords amb propietaris forestals per al manteniment de zones de bosc
  • l’increment de la freqüència de la recollida de residus en èpoques de més calor
  • l’elaboració d’un pla de contingència per als períodes de sequera
  • la millora dels espais urbans més exposats al risc d’inundació
  • la creació d’un sistema d’avís amb informació sobre contaminació atmosfèrica
  • l’impuls d’un protocol de prevenció i actuació davant de plagues.

Treball per la mitigació

A més de fer front als efectes del canvi climàtic, l’Ajuntament també treballa per mitigar-lo. Des del 2009, un pla promou la reducció d’un 20 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per contribuir al repte de cuidar del planeta.