Menú de navegació

 

Activitats per la millora de l'èxit educatiu

Curs 2016-2017

Us presentem la proposta d’Activitats per la Millora de l’Èxit Educatiu per al curs 2016-2017 de l’Ajuntament de Viladecans. 

Aquestes activitats estan dintre del Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu de Viladecans, que vol completar i reforçar l’acció educativa dels centres escolars donant suport a la seva tasca amb recursos i iniciatives i establint continuïtat amb les diferents dinàmiques socials i culturals de la ciutat.

A l’oferta trobareu més de 130 propostes diferents d’activitats que l’ajuntament ha dissenyat per a l’alumnat dels centres del municipi per al curs 2016-2017, adreçades als diferents nivells educatius: escoles bressol, educació infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional.

Amb aquestes activitats educatives l’Ajuntament ofereix a tots els docents de la ciutat metodologies complementàries, per treballar els continguts curriculars d’una forma més pràctica i vivencial. La nostra oferta és una proposta viva que pretén donar-vos eines per afrontar els nous reptes que any rere any suposa la docència.

En la proposta municipal trobareu noves activitats dels diferents departaments i programadors per treballar els diferents eixos transversals. També podreu tenir al vostre abast dossiers pedagògics i altres documents que permeten el treball previ o posterior a l’aula, així com les fitxes per avaluar les activitats que haureu de retornar, tant bon punt, realitzeu l’activitat.

Aquest curs es continua oferint algunes propostes d’activitats amb l’objectiu d’assessorar i donar suport al professorat dels centres educatius, mitjançant accions formatives. Les podreu trobar a la web en una secció a part.

Com els darrers anys, la via d´accés a la informació de les diferents activitats i a la possibilitat de sol·licitar-les és la pàgina web de l´Ajuntament (www.viladecans.cat), disponible des del 1 de juliol fins al 30 de setembre que finaliza el termini. Malgrat aquesta data, hi haurà algunes activitats que per les seves característiques,  romandran obertes. Si us plau, consulteu el web per tenir la informació actualitzada. 


La Fundació Ciutat de Viladecans  gestiona l’ aplicatiu que fa possible tenir amb la informació puntual de l’estat de cada una de les inscripcions. Tots els contactes amb l'Ajuntament i els seus departament organitzadors i/o responsables es poden fer electrònicament i puntualment rebreu resposta via e-mail de les inscripcions i de les fases en què estiguin: sol·licitades, acceptades, denegades, proposta de dates, etc.


Gràcies per participar-hi.