Menú de navegació

 

Pla d'Actuació Municipal

 

Pla d'Actuació Municipal 2016-2019

Què és el PAM?

El Pla d'Actuació Municipal és el conjunt d'accions i objectius que marcaran els anys de govern. És un pas per anar cap a una ciutat més oberta, sostenible i transparent. És el moment de seguir innovant i fer de Viladecans una ciutat pionera!

M'interessa?
És clar! Ens interessa a tota la ciutadania, perquè som els protagonistes de la nostra casa, de la comunitat, de les associacions, del barri i de la ciutat.

I, com a protagonistes del futur de Viladecans, el nostre paper és molt important. Tant que el PAM s'estructura en quatre línies estratègiques basades en els nostres interessos.

 • 1 # Polítiques socials i d'igualtat d'oportunitats:
  Defensa dels drets socials, lluita per la igualtat d'oportunitats, contra l'exclusió social i la pobresa, compromís amb el benestar de les persones, generació d'oportunitats mitjançant l'educació, la cultura, la salut, l'esport i els serveis socials.
 • 2 # Polítiques actives d'ocupació i promoció:
  Ocupació per a tothom, comerç viu, dinamització econòmica, teixit empresarial i industrial ferm, sectors emergents i d'alt valor afegit, transformació del model productiu per generar més i millor ocupació.
 • 3 # Millora dels nostres barris, la cohesió, l'autoestima local i la cura del nostre territori:
  Ciutat verda i sostenible, cura del medi ambient i els valors naturals, transport públic ràpid i accessible, infraestructures i equipaments de qualitat, espai públic accessible i sense barreres, espais de relació que promoguin els sentiments de comunitat, estima, confiança i seguretat.
 • 4 # Qualitat democràtica, transparència i bon govern:
  Renovació democràtica, participació de la ciutadania, confiança en la política, transparència, administració oberta, austera i ben organitzada, impuls de la cogestió i la coresponsabilitat de la ciutadania en la presa de decisions.

Com s'elabora?
El PAM parteix d'una proposta inicial elaborada per l'equip de govern que inclou 51 mesures i que han estat sotmeses a la vostra opinió amb l'objectiu de prioritzar-les i perquè fessiu les vostres aportacions.