Menú de navegació

Submenú lateral

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
 

VILAWATT

 

Vilawatt: el projecte de transició energètica de Viladecans

Vilawatt és el projecte de transició energètica de la ciutat de Viladecans. Consisteix en la creació d’una nova estructura formada per ciutadans, empreses i Ajuntament amb l’objectiu de constituir un operador energètic integral i aconseguir una gestió energètica més eficient.Context

Viladecans es va unir al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia en 2008, i des de llavors, ha establert com una de les seves prioritats les accions per la reducció del consum energètic i les emisions de gas d'efecte hivernacle. Així, quan s'obre la 1ª convocatòria per les UIA, Viladecans presenta el projecte Vilawatt per la transició energètica de la ciutat, amb l'objectiu d'aconseguir una gestió de l'energia més eficient. 


Què són les UIA?

Les Urban Innovative Actions (UIA) són una iniciativa de la Comissió Europea finançada pels fons FEDER, creada amb l'objectiu d'impulsar projectes innovadors que puguin donar resposta als reptes de les ciutats. La primera conovocatòria es va obrir entre desembre de 2015 i març de 2016, i anava destinada a les candidatures dels àmbits següents:

   - Integració de migrants i refugiats
   - Transició energètica
   - Ocupació i millora d'habilitats laborals
   - Pobresa urbana

En la primera convocatòria es van presentar un total de 378 projectes, entre els quals es van seleccionar 18, un d'ells el què va presentar Viladecans.


Una estructura formada per ciutadans, empreses i Ajuntament

El projecte de Viladecans consisteix en la creació d’una nova estructura formada per ciutadans, empreses i Ajuntament, que constituirà un operador energètic integral, amb l’objectiu d’assolir una gestió energètica més eficient. Aquest operador promourà la capitalització dels estalvis per finançar la rehabilitació energètica integral dels edificis residencials (millorant el parc d’habitatges local) i treballarà per enfortir l’economia local amb la posada en marxa d’una moneda local, el Vilawatt. La iniciativa permetrà abordar, així mateix, objectius de justícia social tot lluitant contra la pobresa energètica des de l’interior del propi sistema energètic. 

Per a fer-ho, l'Ajuntament, com a soci principal, compta amb la participació de nou socis estratègics:

   - Ubiquat Tecnologies, soci encarregat del co-disseny de la moneda energètica local.
   - Cercle Gespromat, soci a càrrec de la gestió de la mediació social i els aspectes legals, financers i tècnics relacionats amb la renovació d’edificis
   - EGM Estalvi & Eficiència energètica, consultora energètica local que s’encarregarà de l’estudi i anàlisi de dades per crear un sistema d’informació energètica
   - LIMA, entitat que fomenta la construcció sostenible i que aportarà la seva experiència en disseny constructiu de baix impacte ambiental
   - VIGEM i VIMED, com empreses municipals, donaran suport en la gestió implementació tècnica del projecte
   - CÍCLICA, societat cooperativa que donarà suport en les activitats específiques relacionades amb la implicació de les comunitats

També són socis del projecte l’Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, partner clau en la definició i implementació de l’operador energètic local, i l’Institut Català de l’Energia, que ajudarà a definir el model de contracte d’estalvi energètic.


En quin moment ens trobem?

El projecte ha tancat la fase d'iniciació que es desenvolupa en els quatre mesos posteriors a la notificació d'aprovació del projecte, i durant el qual es firmen tots els documents contractuals entre els socis i l'entitat finançadora. 

Tota la informació sobre les activitats desenvolupades s’aniran penjant degudament al web.