Menú de navegació

 

Targeta de resident

 

Targeta municipal de vehicle resident

Perquè serveix el distintiu i com s'obté?

- Identifica els vehicles amb dret a bonificacions en les taxes del servei d'estacionament regulat.

- Permet estacionar a les zones blaves de la zona asignada i en les condicions establertes en cada moment.

- Només es pot utilitzar per al vehicle que tingui la matrícula impresa al dors de la targeta

- Cal que els usuaris comuniquin qualsevol canvi en les dades aportades per a l'obtenció del distintiu. A més, si es perd, això no comporta l'emissió d'un duplicat.

Per a aclariments, adreceu-vos a:
Viladecans Informació (93 635 19 00)
Plaça d'Europa, 7
088840 Viladecans


QUINES BONIFICACIONS PERMET?

Zona blava:
Gratuïtat de l'estacionament a la primera i la darrera hora del servei de cada dia, i en concret:
- de les 9 a les 10 i de les 19.30 a les 20.30 hores, de dilluns a divendres
- i de les 9 a les 10 i de les 13 a les 14 hores, els dissabtes

Zona taronja:
Gratuïtat de l'estacionament a la primera i la darrera hora del servei de cada dia, i en concret:
- de les 9.30 a les 10.30 i de les 19.30 a les 20.30 hores, de dilluns a divendres
- i de les 9 a les 10 i de les 13 a les 14 hores, els dissabtes
Més informació sobre la zona taronja

Zona verda:
Gratuïtat de l'estacionament.

Aparcament de la platja de la Murtra:
A l'estiu (de finals de juny a mitjans de setembre), aquest aparcament és de pagament amb prioritat per a residents. Això vol dir que els vehicles que portin la targeta de resident només pagaran 1 euro per cada accés, mentre que qui no ho tingui haurà d'abonar 5 euros.
Més informació de la platja


ON CAL UBICAR LA TARGETA?
S'ha de col·locar en un lloc visible, preferentment a la part inferior esquerra del parabrisa del vehicle.
Si no es veu fàcilment, això pot implicar una sanció.

QUÈ CAL FER PER OBTENIR-LA?
Només s'ha d'abonar l'impost de vehicles de tracció mecànica a Viladecans i tenir un turisme o camió menor a 3 Tm de càrrega útil.

ON PUC OBTENIR-LA?
L'Ajuntament de Viladecans l'envia al domicili del propietari del vehicle, ja sigui un particular o una empresa. Si no la rebeu en un temps prudencial o us calgués fer alguna modificació, us heu d'adreçar a:

Viladecans Informació
Pl. Europa, 7
93 635 19 00
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 hores (excepte juliol i agost).

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR-HI?
- Títol de comprovació d'identitat, ja que el titular haurà d'estar inscrit en el padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
- DNI o NIF de la persona o empresa i permís de circulació del vehicle.

Si les dades són correctes, la targeta es fa en el mateix moment de la demanda.