Menú de navegació

 

Dades Econòmico financeres

Economia municipal

En aquest apartat es dóna la informació més rellevant pel que fa a dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i d'endeutament de l'Ajuntament de Viladecans