Menú de navegació

 

Salut escolar

Protecció de la salut a les escoles

Des de l'Ajuntament es realitzen diferents accions dins del projecte de protecció de la salut a les escoles:

Pla de vacunacions
L'escola és un lloc idoni per portar a terme vacunacions, ja que el 100% dels nens i nenes estan escolaritzats, la qual cosa permet revisar el calendari de vacunacions. Cada any la Generalitat estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques corresponent.
Durant el curs els equips de salut escolar administren als alumnes de 12 anys (6è curs d'educació primària) les tres dosis de vacuna antihepatítica A+B i varicel·la als alumnes de 2n d'ESO tètanus-diftèria i meningocòccica.
Alumnes de 6è curs (12 anys): Hepatitis A+B (3 dosi), varicel·la i papil·lomavirus.
Alumnes de 2n d'ESO (14 anys): Tètanus+diftèria i meningocòccica.

Salut bucodental
El pla de salut de Catalunya sobre la prevenció de les malalties bucodentals recomana els glopeig amb solucions fluorades als escolars de Catalunya com una eina per reduir les càries. Aquesta campanya de Salut Bucodental consta de dues parts:
A) Revisions odontològiques a l'Àrea Bàsica de Salut, adreçada als nens i nenes de 7 anys.
B) Programa de glopeigs periòdics de solucions fluorades a les escoles.
S'ha demostrat la relació evident que existeix entre els glopeigs fluorats i la disminució de la prevalència de la càries dental. Per aquesta raó, és del tot necessari que l'escola segueixi treballant en aquesta activitat per potenciar el glopeig de fluor a la classe i animar als qui no hi participen perquè s'hi integrin.
S'han elaborat uns materials relacionats amb la utilització del fluor a l'escola i amb l'educació sanitària en matèria dental.

Recomanacions:
- Els nens han de fer 20 glopeigs periòdics mínims durant el curs escolar, amb una periodicitat quinzenal.
- Que s'emprenguin o es mantinguin totes les accions possibles d'educació sanitària encaminades a crear en els nens uns bons hàbits bucodentals (raspallada de dents).
- Que es redueixi el consum de sucres refinats (caramels i altres llaminadures).

El departament de Salut Pública organitza activitats adreçades als alumnes dels centres escolars de la ciutat. Podeu consultar-les a la secció 'Activitats per a escoles' de l'apartat d'Educació.

Salut escolar