Menú de navegació

 

Comerç

El comerç de la ciutat

El sector del comerç és una de les principals activitats econòmiques del municipi i de les que generen més llocs de treball endògens; a més, l'activitat comercial és un dels pilars que vertebra la convivència ciutadana i revaloritza la utilització de l'espai urbà.

Per altra banda, aquest sector en els últims anys ha sofert profundes transformacions a partir de la implantació de nous formats comercials en l'entorn més proper, i dels canvis en els hàbits de consum dels ciutadans.

En aquest context, la necessitat de desenvolupar i consolidar el comerç del municipi ha estat l'element aglutinador  de la col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions de comerciants de la ciutat, que estan impulsant conjuntament un seguit d'accions per afavorir la modernització i consolidació del comerç urbà.

L'Ajuntament, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), vol ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia sobre la problemàtica que com a consumidors poden afectar-les, l'assessorament i la resposta a reclamacions sobre temes de consum.

Comerç de la ciutat