Menú de navegació

 

Sistema educatiu

 

Sistema Educatiu

SISTEMA EDUCATIU
0-3 anys Primer Cicle d'Educació Infantil
3-5 anys Segon Cicle d'Educació Infantil
6 anys 1r Educació Primaria Cicle Inicial Primària Ensenyament Obligatori
7 anys 2n Educació Primaria
8 anys 3r Educació Primaria Cicle Mitjà
9 anys 4t Educació Primaria
10 anys 5é Educació Primaria Cicle Superior
11 anys 6é Educació Primaria
12 anys 1r ESO 1r Cicle Educació Secundaria Obligatoria
13 anys 2n ESO
14 anys 3r ESO 2n Cicle
15 anys 4t ESO
16 anys 1r Batxillerat o 1r Cicles Formatius de Grau Mitjà Educació Postobligatòria Ensenyament Postobligatori
17 anys 2n Batxillerat o 2n Cicles Formatius de Grau Mitjà
18 anys Cicles Formatius de Grau Superior o inici d'Estudis Universitaris