Menú de navegació

 

Projeccions

 

Projeccions de la població de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans per a l’elaboració del Pla de Joventut ha encarregat una projecció de població amb base 2014 fins a l’any 2026. Les projeccions de població són un exercici propi de la demografia que té com a objectiu pronosticar l’evolució  futura d’una població, quant a nombre d’individus i estructura d’edat i sexe.

L’evolució futura projectada – escenari mig- indica que la població de Viladecans continuarà creixent, tot i que de forma molt moderada, entre 2014 i 2018. A partir de 2019, s’espera que l’augment demogràfic comenci a prendre més força, arribant a 2023 a les 67.694 persones empadronades.

Per a més informació podeu consultar el document sencer en format pdf on es pot veure l’evolució de la població per sexe i edat any a any.