Menú de navegació

 

Infografies

 

Infografies

Una infografia és la combinació d'imatges sintètiques i textos amb la finalitat de comunicar informació de manera visual per facilitar la seva transmissió.

Les Infografies de Viladecans  contenen informació estadística presentada d’una manera esquemàtica i atractiva per consultar i compartir a les xarxes socials.

Aquesta informació capta l’atenció i desperta la curiositat de la persona espectadora provocant la seva participació.