Agrupament Escolta L'Espiga

Agrupament Escolta L'Espiga

Pl. de la Constitució, 4 (baixos)
08840 Viladecans

 

 

Dades de contacte: 
Telèfon: 
Fix: 93 658 40 60 | Mòbil: 659 261 043

 

Finalitats de l'entitat

L'A.E. L'Espiga és un agrupament escolta federat a Escoltes Catalans obert per a tots els nens i nenes. L'A.E. L'Espiga fonamenta els seus objectius educatius en els valors d'esforç, de respecte, tant de la pròpia persona com dels que ens envolten, de sinceritat, d'honestedat, de responsabilitat, de solidaritat, de sensibilitat i consciència envers la natura, d'austeritat, d'optimisme i de compromís amb el nostre entorn social i cultural.

Activitats representatives

Tota aquesta tasca educativa es duu a terme els dissabtes, de 16 a 18 hores, mitjançant jocs, danses, tallers... activitats creades a la mida dels nens i nenes perquè adquireixin aquests valors. A més, es realitzen excursions d'un dia o de cap de setmana i finalment es realitzen uns campaments d'estiu on culmina la convivència entre els companys i companyes. En definitiva, l'Agrupament Escolta L'Espiga és un lloc de reunió i convivència entre petits i joves.